g Grafický a priestorový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Juraj Puchovský Mgr. art. Juraj Puchovský Mgr.art. Tomáš Vicen Mgr.art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD.


Odborný profil absolventa

Študijný program si kladie za cieľ kultivovať osobnosť študentov a študentiek, rozširovať ich prehľad v oblasti kultúry s upriamením pozornosti na výtvarné umenie a schopnosť riešiť úlohy v odbore grafického a priestorového dizajnu.

Absolventi a absolventky odboru majú vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti grafických techník, kresby, typografie, dejín umenia, ale aj informatiky, počítačovej grafiky, fotografie, videa, animácie a špecifických aspektov grafického a priestorového dizajnu.

Teoreticky a prakticky sa počas štúdia riešia zadania ako návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrh prvkov firemnej identity (logo, logotyp, vizitka, hlavičkový papier atď.) a jej použitia (dizajnmanuál), knižný dizajn, obalový dizajn, dizajn orientačných systémov, architektúra a dizajn výstav, interiérový dizajn, exteriérové riešenia alebo 3D objekty.

Štúdiom grafického a priestorového dizajnu rozvíjajú študenti a študentky okrem iného aj svoju kreativitu, samostatné myslenie a rozhodovanie, schopnosť spolupráce a schopnosť získavať, interpretovať a využívať informácie.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi sú schopní pracovať v oblasti grafického a priestorového dizajnu, podnikať alebo pokračovať v štúdiu.

Študenti a absolventi odboru

Hana Huljaková | Michaela Sisková | Gabriela Rakotová | Alexandra Rehušová | Dana Guljašová | Barbora Kiššová | Radovan Novanský | Samuel Fukumori | Miroslava Bohovičová | Pavlína Árendášová | Erik Bezák | Lucia Szundiová | Richard Ormandy | Kristián Psotný | Dominik Nicholson | Simona Kvaková | Michaela Kramáreková | Viktória Kováčová | Dominika Klocháňová | Tomáš Holocsy | Denis Granec | Marcela Bóriková | Nicol Bonevová | Patrik Láska | Laura Bistová | Natália Baránková | Adam Szám | Kristína Psotová | Jonáš Michoněk | Adela - Rebeka Marcellová | Kinga Garanová-Hutníková | Marcela Kuciaková | Tomáš Broniš | Martin Babiš | Kristína Nikodemová | Romana Kováčová | Matej Kollár | Denisa Mózerová | Lucia Kováčiková | Nikola Patáková | Juraj Minárik | Matúš Lilik | Jakub Kotlár | Nikola Letenayová | Samuel Šiška | Hana Spillerová | Marián Surovič | Peter Šnydl | Patrícia Prerovská | Lucia Bunčeková | Richard Haríň | Barbora Hlavatá | Vanessa Kocúrová | Petra Pučeková | Marek Džula | Dominika Tománková | Jazmína Szilvová | Miriam Kulacsová | Mária Kadlecová | Jakub Hudák | Denisa Hromeková | Jakub Hostačný | Lucia Habalová | Blanka Blahová | Daniela Füleová | František Alaxa | Michaela Zlúkyová | Dominik Zajíček | Veronika Škulová | Veronica Primo Pardel | Marek Pado | Kristína Nagyová | Adamčíková  Nikola | Michaela Malárová | Kristína Liková | Jasmína Kerla | Matúš Gavalier | Romana Halgošová | Jakub Gavalier | Adam Fajta | Laura Fabry | Martin Dubovský | Nikola Adamčíková