g Grafický a priestorový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD. Bc. Martin Schwarz Bc. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler


Odborný profil absolventa

Študijný program si kladie za cieľ kultivovať osobnosť študentov a študentiek, rozširovať ich prehľad v oblasti kultúry s upriamením pozornosti na výtvarné umenie a schopnosť riešiť úlohy v odbore grafického a priestorového dizajnu.

Absolventi a absolventky odboru majú vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti grafických techník, kresby, typografie, dejín umenia, ale aj informatiky, počítačovej grafiky či fotografie.

Teoreticky a prakticky sa počas štúdia riešia zadania ako návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrh prvkov firemnej identity (logo, logotyp, vizitka, hlavičkový papier atď.) a jej použitia (dizajnmanuál), knižný dizajn, obalový dizajn, dizajn orientačných systémov alebo 3D objekty.

Štúdiom grafického a priestorového dizajnu rozvíjajú študenti a študentky okrem iného aj svoju kreativitu, samostatné myslenie a rozhodovanie, schopnosť spolupráce a schopnosť získavať, interpretovať a využívať informácie.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi sú schopní pracovať v oblasti grafického a priestorového dizajnu, podnikať alebo pokračovať v štúdiu.

Študenti a absolventi odboru

Tomáš Viktory | Lívia Verona Tranová Ducová | Viktória Šimková | Alexandra Poláčková | Henrik Sandberg | Ema Nováková | Andrej Moravčík | Monika Molčanová | Daniel Salanský | Fabian Alexander Dew | Juliana Kováčová | Boris Glasa | Barbora Bočáková | Laura Drahovská | Melissa Andrlová | Sarah Alexandra Bencsíková | Oliver Cichý | Simonka Duna | Linda Várošová | Kristína Masárová | Lujza Križanovičová | Simona Makóová | Jessica Koller | Erik Chovan | Katarína Kováčová | Kristína Palková | Dajana Roštárová | Eunice Carraro | Šimon Blaha | Zuzana Bielčiková | Agáta Klimešová | Denis Gerža | Ema Arnold | Michaela Sisková | Alexandra Rehušová | Barbora Kiššová | Radovan Novanský | Samuel Fukumori | Miroslava Bohovičová | Pavlína Árendášová | Erik Bezák | Lucia Szundiová | Kristián Psotný | Daša Malovcová | Dominik Nicholson | Simona Kvaková | Michaela Kramáreková | Dominika Klocháňová | Viktória Kováčová | Tomáš Holocsy | Denis Granec | Marcela Bóriková | Nicol Bonevová | Patrik Láska | Laura Bistová | Natália Baránková | Kristína Psotová | Jonáš Michoněk | Adela - Rebeka Marcellová | Kinga Garanová-Hutníková | Marcela Kuciaková | Martin Babiš | Kristína Nikodemová | Romana Kováčová | Matej Kollár | Lucia Kováčiková | Nikola Patáková | Juraj Minárik | Matúš Lilik | Jakub Kotlár | Nikola Letenayová | Samuel Šiška | Hana Spillerová | Patrícia Prerovská | Marián Surovič | Peter Šnydl | Barbora Hlavatá | Richard Haríň | Lucia Bunčeková | Petra Pučeková | Vanessa Kocúrová | Marek Džula | Dominika Tománková | Jazmína Szilvová | Miriam Kulacsová | Mária Kadlecová | Jakub Hudák | Denisa Hromeková | Jakub Hostačný | Lucia Habalová | Blanka Blahová | Daniela Füleová | František Alaxa | Michaela Zlúkyová | Dominik Zajíček | Veronika Škulová | Veronica Primo Pardel | Marek Pado | Kristína Nagyová | Adamčíková  Nikola