Študentské práce

Iniciála / Typografia / 1. roč. / kombinované techniky Pútač - stoličky / Priestorová tvorba / 3. roč. / kombinované techniky Predelová stena / Praktické cvičenia / 2. roč. / kombinované techniky Zhmotnenie obrazu / Výtvarná príprava / 1. roč. / kombinované techniky Kresba / 1. ročník / ceruzka, uhoľ, giocondy Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 3. roč. / drevorez Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 2. roč. / suchá ihla Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 1. roč. / linorez Filmový plagát / Výtvarná príprava / 2. roč. / kombinované techniky Typokomix / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Plagát “Známa osobnosť” / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Ikonografia v reklame / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Tapeta / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Geometrická štruktúra / Praktické cvičenia / 1. roč. / farebný kartón Typografický pútač / Počítačová grafika / 1. roč. / rezanie plotrom Svetlo v lese / Výtvarná príprava / 1. roč. / maľba akrylom Autoportrét / Výtvarná príprava / 1. roč. / kombinované techniky Minimalistický plagát / Praktické cvičenia / 3. roč. / maľba akrylom Hodiny / Praktické cvičenia / 3. roč. / digitálna grafika, animácia Potlač autobusu / Praktické cvičenia / 3. roč. / digitálna grafika Kubus so štruktúrou / Praktické cvičenia / 1. roč. / práca s papierom

g Grafický a priestorový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Bc. Martin Schwarz Bc. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. Alžbeta Malovcová


KONTAKT: grafika@ssus.sk

Odborný profil absolventa

Študijný program si kladie za cieľ kultivovať osobnosť študentov a študentiek, rozširovať ich prehľad v oblasti kultúry s upriamením pozornosti na výtvarné umenie a schopnosť riešiť úlohy v odbore grafického a priestorového dizajnu.

Absolventi a absolventky odboru majú vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti grafických techník, kresby, typografie, dejín umenia, ale aj informatiky, počítačovej grafiky či fotografie.

Teoreticky a prakticky sa počas štúdia riešia zadania ako návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrh prvkov firemnej identity (logo, logotyp, vizitka, hlavičkový papier atď.) a jej použitia (dizajnmanuál), knižný dizajn, obalový dizajn, dizajn orientačných systémov alebo 3D objekty.

Štúdiom grafického a priestorového dizajnu rozvíjajú študenti a študentky okrem iného aj svoju kreativitu, samostatné myslenie a rozhodovanie, schopnosť spolupráce a schopnosť získavať, interpretovať a využívať informácie.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi sú schopní pracovať v oblasti grafického a priestorového dizajnu, podnikať alebo pokračovať v štúdiu.

Študenti a absolventi odboru

Tomáš Viktory | Lívia Verona Tranová Ducová | Viktória Šimková | Alexandra Poláčková | Henrik Sandberg | Ema Nováková | Andrej Moravčík | Monika Molčanová | Daniel Salanský | Fabian Alexander Dew | Juliana Kováčová | Boris Glasa | Barbora Bočáková | Laura Drahovská | Melissa Andrlová | Sarah Alexandra Bencsíková | Oliver Cichý | Simonka Duna | Linda Várošová | Kristína Masárová | Lujza Križanovičová | Simona Makóová | Jessica Koller | Katarína Kováčová | Erik Chovan | Kristína Palková | Dajana Roštárová | Eunice Carraro | Šimon Blaha | Zuzana Bielčiková | Agáta Klimešová | Denis Gerža | Ema Arnold | Michaela Sisková | Alexandra Rehušová | Barbora Kiššová | Radovan Novanský | Samuel Fukumori | Miroslava Bohovičová | Pavlína Árendášová | Erik Bezák | Lucia Szundiová | Kristián Psotný | Daša Malovcová | Dominik Nicholson | Simona Kvaková | Michaela Kramáreková | Dominika Klocháňová | Viktória Kováčová | Tomáš Holocsy | Denis Granec | Marcela Bóriková | Nicol Bonevová | Patrik Láska | Laura Bistová | Natália Baránková | Kristína Psotová | Jonáš Michoněk | Adela - Rebeka Marcellová | Kinga Garanová-Hutníková | Marcela Kuciaková | Martin Babiš | Kristína Nikodemová | Romana Kováčová | Matej Kollár | Lucia Kováčiková | Nikola Patáková | Juraj Minárik | Matúš Lilik | Jakub Kotlár | Nikola Letenayová | Samuel Šiška | Hana Spillerová | Patrícia Prerovská | Marián Surovič | Peter Šnydl | Barbora Hlavatá | Richard Haríň | Lucia Bunčeková | Petra Pučeková | Vanessa Kocúrová | Marek Džula | Dominika Tománková | Jazmína Szilvová | Miriam Kulacsová | Mária Kadlecová | Jakub Hudák | Denisa Hromeková | Jakub Hostačný | Lucia Habalová | Blanka Blahová | Daniela Füleová | František Alaxa | Michaela Zlúkyová | Dominik Zajíček | Veronika Škulová | Veronica Primo Pardel | Marek Pado | Kristína Nagyová | Adamčíková  Nikola