INFO - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA


>>>
VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY
PONDELOK, 5. SEPTEMBER 2022

> Maturitné štúdium: 10:00, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21 > VIAC INFO
> Vyššie odborné štúdium: 9:00, Škola dizajnu, Panenská 28

Prosíme všetkých prvákov a prváčky maturitného štúdia, aby si v pondelok priniesli:
- písacie potreby, poznámkový blok
- kópiu vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ, resp. vysvedčenie z príslušného ročníka osemročného gymnázia
- kópiu rodného listu
- kópiu občianskeho preukazu (študenti, ktorí nie sú občanmi SR: pas a doklad o povolení na pobyt)
- kópiu preukazu poistenca
- písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vypísané a podpísané rodičom - dokument na stiahnutie nájdete nižšie

V prípade, že má študent/-ka potvrdenie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách, prosíme priniesť kópiu potvrdenia, ak ste tak ešte neurobili.
>>>
OSTATNÉ ROČNÍKY
UTOROK, 6. SEPTEMBER 2022
> Maturitné štúdium: 9:00, Škola dizajnu, Ivanská cesta 21
> Vyššie odborné štúdium: 9:00, Škola dizajnu, Panenská 28

> Na stiahnutie:

Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.pdf Informácie_k_nástupu_pre_1.ročník_v_školskom_roku_2022_2023.pdf