Vyššie odborné štúdium na novej adrese!

Panenská 28, Bratislava


Od školského roku 2022/2023 bude výučba všetkých odborov pomaturitného vyššieho odborného štúdia prebiehať v nových veľkorysých priestoroch Školy dizajnu v skvelom susedstve a krásnom prostredí na Panenskej ulici 28 v Bratislave.