ERASMUS +

Našim študentom a študentkám umožňujeme prostredníctvom programu Erasmus+ a na základe našich partnerstiev so zahraničnými školami a inštitúciami absolvovať študijný pobyt v zahraničí. Spolupracujeme so školami v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Slovinsku, Estónsku a Česku. / Via Erasmus+ programme and on the basis of our partnerships we offer our students to attend educational residences abroad. We cooperate with schools in Italy, Austria, Slovenia, France, Estonia and Czech Republic. We also give foreign students an opportunity to take part in an educational residential stay within our school.

>>> ERASMUS+


Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com
English
/
Mgr. Lucia Mináriková
erasmus_fr@ssus.sk
le français
/
Mgr. art. Danica Ondrejovič
danicaondrej@gmail.com
italiano