Lucia Fekete - Byflier, maturitný film; Obrazová a zvuková tvorba, Škola dizajnu 2023
Adel Schlosser - Surgeon within, maturitný film; Obrazová a zvuková tvorba, Škola dizajnu 2023
Juraj Jedlička, Remake filmovej scény (Hannibal), 3. ročník, Škola dizajnu 2022
Elliotte Šmida, Štúdia prostredia, 2. ročník, Škola dizajnu 2022
Groteska, plenérová práca prvého ročníka odboru Obrazová a zvuková tvorba, Škola dizajnu 2022
Pavol Tančibok, Sen verzus skutočnosť (klauzúrna práca), 1. ročník, Škola dizajnu 2022
Maxim Kondrashov, Anastasia (portrét), 2. ročník, Škola dizajnu 2022
Trailer na žánrový film, tímové cvičenie, 3. ročník, Škola dizajnu 2021
Tereza Bača, In the mirror (časozber), 3. ročník, Škola dizajnu 2021
Krátky film, tímové cvičenie, 1. ročník Obrazová a zvuková tvorba, Škola dizajnu 2022
Spot pre Asociáciu sprievodcov Bratislavy, Škola dizajnu, 2022
SVÄTOPLUKOVE RÚŠKA, edukačné video o nosení rúšok, Škola dizajnu
Fekete Lucia, prax na tému Moje aktuálne prežívanie bytia, Škola dizajnu, 2021