Obrazová a zvuková tvorba

Filmová tvorba

Študentské práce

VIDEO PROFIL ODBORU Obrazová a zvuková tvorba

Škola dizajnu, Deň otvorených dverí 2018
Timelapse Marek Svátek 1 roč
Hyperlapse Tatiana Amy Maláchová 1 roč
Hyperlapse Matúš Rosa 3 roč
HYPERLAPSE Klaudia Tepalová 3 roč
Časozber Viktor Pagáč 3 roč
Brucho Viktor Pagáč 3 roč pixilácia