Mladý obal 2011

Študenti priemyselného dizajnu prihlásili svoje práce do medzinárodnej súťaže Mladý obal

Do medzinárodnej súťaže Mladý obal 2011 študenti priemyselného dizajnu opäť prihlásili svoje práce. Témou tohto ročníka bol Obal pre národný produkt.

Dnes sa často kladie veľký dôraz na obal, ktorý predáva produkty. V súťaži sa očakávali nové riešenia či vizionárské koncepty a návrhy mali zviditeľniť národnú identitu a posilniť atraktivitu produktov.

Súťaž je určená študentom a mladým dizajnérom do 30 rokov. Produkty sa navrhujú z vlnitej a hladkej lepenky, ktoré sa používajú v obalovom dizajne.

Študentské práce

Kolobežka Helma Urbanistická štúdia Tlmené svietidlo Svietidlo Šachy Obal na šampón Lavór Reklamný stojan Obal na CD Rotácia ako transformácia Mladý obal 2011 CADCAM pracovisko Lopárik Stolček prestri sa Antipopolnik Pc myš Miska Nože + stojan