Dizajn interiéru

vedúci odboru:
Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

pedagógovia:
Ing. Lenka Kurjanová Ing. Lenka Kurjanová Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Tijana Radenković Mgr. art. Tijana Radenković Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD. Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD.


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8614 M Dizajn interiéru


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: dejiny výtvarnej kultúry, technológie a materiály, konštrukcie, počítačová tvorba, výtvarná príprava, praktické cvičenia

2. ROČNÍK: teória dizajnu v interiéri, dejiny výtvarnej kultúry 2, technológie a materiály 2, konštrukcie 2, počítačová tvorba 2, výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2

3. ROČNÍK: navrhovanie, kresba a modelovanie, teória dizajnu v interiéri 2, dejiny výtvarnej kultúry 3, technológie a materiály 3, konštrukcie 3, praktické cvičenia 3

4. ROČNÍK: navrhovanie 2, kresba a modelovanie 2, teória dizajnu v interiéri 3, dejiny výtvarnej kultúry 4, konštrukcie 4, praktické cvičenia 4


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach interiérového dizajnu, architektonickej tvorby, voľného umenia, 3D navrhovania a  vizuálnej komunikácie:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, 3D MODELOVANIE A KONŠTRUOVANIE, INTERIÉROVÝ DIZAJN, NAVRHOVANIE INTERIÉROV A INTERIÉROVÝCH PRVKOV, DIZAJN VEREJNÝCH PRIESTOROV, KANCELÁRIÍ A OBCHODNÝCH PRIESTOROV, TVORBA VÝKRESOV - PÔDORYSY, REZY, POHĽADY, DETAILY, 3D VIZUALIZÁCIE, VÝTVARNO-TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, PRIESTOROVÉ APLIKÁCIE GRAFICKÉHO, A TEXTILNÉHO DIZAJNU, NÁVRH A REALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH REKLAMNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH PRVKOV A OBJEKTOV, DIZAJN SHOWROOMOV


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV A ARCHITEKTONICKÝCH PAMIATOK, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIA A ATELIÉRY, ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIA, PROJEKČNÉ KANCELÁRIE, FREELANCE DIZAJNÉRSKE SLUŽBY, PRIESTOROVÝ DIZAJN PREDAJNÍ A VEREJNÝCH PRIESTOROV

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, architektúru, stavebnícto, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.