Študentské práce

Absolventské projekty ID 2016 Interiérový doplnok - prestieranie, plsť Interiérový doplnok Malometrážny byt - model Obhajoba klauzúrnych prác na interiérovom dizajne 2014 Interiér: kinetický priestor 2013,2014: interaktívny priestor - model 1:30 Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu vesiak - model 1:1 Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu taburetky - render Interiérová štúdia 2014: autorský bytový priestor, pc vizualizácia Interiérová štúdia 2014: autorský bytový priestor, prezentácia Interiérová štúdia 2014: bytový priestor, model 1:35 Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu taburetky - koláž Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu taburetky - model Interiérový doplnok 2014: redizajn - model Interiérový doplnok 2014: redizajn - koláž Interiér 2014: interiérový ornament, koláž Interiér 2014: Spoj to!, koláž Interiérová štúdia: kuchyňa a obývacia miestnosť 2ID 2014 Interiérový doplnok 2013: návrh dizajnu, model Interiérový doplnok 2013: redizajn - model Interiérové štúdie: rezopohľady a pôdorysy Interiér: emotívny priestor, design board Interiér: emotívny priestor dlažba - obklad tapeta Interiér: Spoj to! pôdorysy skice Odborná prax: connexxion Interiér 2013: interiérový ornament, koláž

i Interiérový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Fašanok Mgr. art. Peter Fašanok

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akadademický sochár Ivan Žákovič, akadademický sochár Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD.


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Absolventky a absolventi študijného odboru interiérový dizajn sú kreatívni výtvarníci a profesionáli v oblasti tvorby nových konceptov interiérových riešení, ale aj inovácie starších koncepcií.

Ovládajú problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich architektonického riešenia. Majú prehľad v dejinách umenia so zameraním na odbor architektúra a interiérový dizajn. Študenti a študentky dokážu ponúknuť klientom služby spojené s vytvorením príslušnej výtvarno-technickej dokumentácie, cenovej kalkulácie, ale aj odborné konzultácie a sprostredkovanie samotnej realizácie návrhu.

Absolventi a absolventky vedia čítať a kresliť technické výkresy, vytvárať pútavé skice a prezentačné kresby, vhodne pracovať s farbou, svetlom a povrchom, poznajú typické vlastnosti materiálov používaných v interiéri, ovládajú možnosti ich použitia a technológie spracovania.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj. Sú pripravení na úspešné fungovanie v podmienkach kreatívnych odvetví pracovného trhu, umeleckej praxe alebo na vysokoškolské štúdium výtvarného zamerania.

Nachádzajú uplatnenie najmä v tvorivej spolupráci s architektmi, dizajnérmi, projektantmi alebo s profesionálmi z oblasti vizuálnej a mediálnej komunikácie. Dosiahnuté vzdelanie im umožňuje vykonávať vlastné podnikateľské aktivity, uplatniť sa v rôznych typoch štátnych i neštátnych inštitúcií, v podnikateľských subjektoch alebo v zamestnaniach, kde sa vyžaduje primeraná úroveň teoretickej a praktickej prípravy v oblasti interiérového dizajnu a navrhovania kreatívnych priestorových riešení. Majú schopnosť samostatného praktického odborného výkonu.

Uplatňujú sa ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách a ateliéroch alebo projekčných kanceláriách.


Študenti a absolventi odboru

Tímea Tilingerová | Marek Szullo | Nikoletta Szücs | Brigita Sedláková | Lucia Laluhová | Veronika Gamanová | Dagmar Magulová | Michaela Šturmová | Karin Kittner | Anna Komorová | Sandra Madarásová | Miroslava Štefaneková | Monika Pecháčková | Veronika Znamenáková | Dominika Dančíková | Adela Michnová | Tamara Eliášová | Natália Otrubová | Táňa Brezáková | Adam Fajta