Študentské práce

2017_sperk_objekt 2017_zrkadlenie_objekt 2016_vtacia_budka_1P 2017_1P_vyp_plagat_2017 2016 nádoba na šampón plagát 2.ročník 2016 vtáčia búdka plagát 1.ročník 2016 exteriérové sedenie 3.ročník 2016 misa 1.ročník 2016 stojan na servítky 2.ročník 2016 nádoba na šampón 2.ročník 2016 vtáčia búdka 1.ročník Výtvarná príprava, stojan na mobil, technický výkres 2 ročník. Navrhovanie, vešiak, plagát 3 ročník. Ján Siman, portfólio Kristína Brunčáková, portfólio Viktória Jánošová, portfólio Navrhovanie a praktické cvičenia, kolobežka a spätné zrkadlo, 4 ročník. Navrhovanie a praktické cvičenia, vešiak a hračka, 3 ročník. Výtvarná príprava, stojan na mobil, 2 ročník. Praktické cvičenia, flakón, 2 ročník. Výtvarná príprava, papierový reliéf 1 ročník. Praktické cvičenia 1 ročník. Návrh PET fľaše - plagát WOODEN HOT PAD - PC vizualizácia Umývadlo a kúpelňové doplnky Návrh PET fľaše WOODE HOT PAD Návrh PET fľaše Umývadlo a kúpelňové doplnky, AIRSINK Umývadlo a kúpelňové doplnky, ​Viktória Jánošová CUBIST Umývadlo a kúpelňové doplnky, Kristina Brunčáková SPACE Umývadlo a kúpelňové doplnky, Kristián Šmotlák S Design Umývadlo a kúpelňové doplnky, ​Ján Siman NEVE Kancelársky doplnok 2014: cvičenie, Rhinoceros Kancelársky set 2014: cvičenie, Rhinoceros Spoj to! 2014: plagát Papierové hodiny 2014: data, model Interiérová kľučka 2014: pc vizualiácia Interiérová kľučka 2014: model Nôž a stojan na nôž 2014: model a pc vizualizácia ​Tvarovka-integračné formy Paper boxes 2013 Papierový reliéf 2013 Zrkadlo nástenné a stolové 2014 Vtáčia búdka 2013: rendre Vtáčia búdka 2013: model Mladý obal 2013: Stárnutí Maturitné práce 2013 Kresba Technický výkres Váza - rendre Mladý obal 2012 Vešiačik, vešiak, vešiačisko Ručný mixér - šľahač Spoj to! 2013: plagát Papierový reliéf Paper boxes Svietidlo Kolobežka Helma Urbanistická štúdia Tlmené svietidlo Svietidlo Šachy Obal na šampón Lavór Reklamný stojan Obal na CD Rotácia ako transformácia Mladý obal 2011 CADCAM pracovisko Lopárik Stolček prestri sa Antipopolnik Pc myš Miska Nože + stojan

p Priemyselný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akad. sochár Ivan Žákovič, akad. sochár Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Eva Mikulášová


KONTAKT: priemysel@ssus.sk

Odborný profil absolventa

Cieľom výučby je rozvíjať záujem študentov a študentiek o všetky oblasti priemyselného dizajnu.

Základ štúdia tvorí oboznámenie sa s klasickými výtvarnými postupmi a technikami, ktorých osvojením sa otvára široké spektrum možností ich využitia pri realizácií najrôznejších návrhov. V tvorivej atmosfére priestorov ateliérového typu študenti a študentky kreslia a rysujú, modelujú a odlievajú, režú a spájajú, lepia, brúsia, počítajú, diskutujú, analyzujú a podrobujú svoje zistenia kritike.
Počas štúdia skúmame možnosti využitia 3D grafických programov. Študenti a študentky modelujú svoje návrhy v priestore s neobmedzenými možnosťami ich vizualizácie. Generujú povrchy, materiály či štruktúry, menia ich vlastnosti a charakter, umiestňujú ich do najrozmanitejších scén.

Navrhujú produkty pre rôzne odvetvia dopravy (kolobežka, bicykel, automobil), nábytkárskeho priemyslu (svietidlo, stolička, vešiak, zrkadlo, stôl) alebo spotrebného priemyslu (kuchynské spotrebiče, príbor, nádoby, fľaše, doplnky, hodiny atď.)

Poslaním odboru je v individuálnom tvorivom dialógu rozvíjať kreatívne myslenie a výtvarné cítenie všetkých študentov a študentiek. Cieľom je naučiť ich koncepčne myslieť a ponúkať prekvapivé riešenia, ktoré sú založené na súčasných postupoch, využívaných pri tvorbe priemyselne vyrábaných výrobkov.


Študenti a absolventi odboru

Andrej Kubala | Samuel Kraus | Natália Valachová | Samuel Poláček | Simona Tóthová | Emma Elizabeth Matejková | Simona Krabáčová | Nicolas Lišaník | Roman Slamka | Dominika Fischerová | Oľga Bugárová | Nina Junasová | Ester Hvojníková | Fedoroňková, Tereza | Beáta Roháčiková | Sára Peťková | Lukáš Baránek | Maxim Taragel | Katarína Jánošová | Alica Urbánková | Zuzana Rakúsová | Sofia Horňáková | Sára Krčmáriková | Matej Kokles | Tomáš Petrenka | Jana Hajduková | Táňa Murgašová | Adan Holub | Tomáš Mikóczi | Peter Hroneš | Martin Tittel | Marek Ovečka | Dávid Goffa | Kristián Šmotlák | Viktória Jánošová | Ján Siman | Kristína Brunčáková | Klára Abrahámfyová | Marian Zubo | Jakub Sütö | Juraj Matuška | Antal Jerábek | Peter Chovanec | Paulína Homolová | Alexandra Gašparíková | Michal Dubravický | Dušan Amrich