POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - INFO PRE UCHÁDZAČOV/-KY
>>> INFO O ŠTÚDIU: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114
Kúpna zmluva + prílohy, Film a Animácia
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_SYNTEX - zoznam subdodávateľov Syntex
Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Nábytok (2)
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy Dizajnu – nábytok > Výzva na predkladanie ponúk – nábytok...
Kúpna zmluva + prílohy, Fotka
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_FAXCOPY - zoznam subdodávateľov Faxcopy
Kúpna zmluva + prílohy, Odevný dizajn
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikacia predmetu kúpy a ceny_ARMO - zoznam subdodávateľov
Kúpna zmluva + prílohy, Softvér
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_GRATEX - zoznam subdodávateľov
Kúpna zmluva + prílohy, IKT
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_GRATEX - zoznam subdodávateľov
Kúpna zmluva + prílohy, GD a PD
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_ALPHASET - zoznam subdodávateľov ALPHASET