Novinky

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov a študentky výstavy, zahraničné študijné pobyty, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, workshopy a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentiek a študentov.

 

učebnica Dejiny odievania
Odborný pedagóg našej školy Oľga Mózsiová v spolupráci s pedagógom Annou Bohatovou, akademickou maliarkou zo Školy...
Fyzika tvaru
Dňa 9. 4. 2008 sa na ŠKOLE DIZAJNU uskutočnila prednáška pána Doc.Ing. Alexandra Ikrinského PhD.. Cyklus...
Design Match 2008 v Prahe
V rámci grantového projektu "A fabulis ad facta" sa žiaci odborov priemyselný design, grafický design, odevný...
Študenti z oddelenia priemyselného dizajnu opäť vo Viedni.
Študenti z oddelenia priemyselného dizajnu opäť vo Viedni.
Nitra
Študenti predmetu priestorová tvorba s pedagógmi Mgr.art. Kristínou Hrončekovou, Mgr.art. Pavlom Čejkom a Mgr.art. Daliborom Bačom...
Poznáme A.P. Čechova ?
V rámci medzinárodnej súťaže divadelného plagátu "Poznáme A.P. Čechova ?" nám o autorovi dňa 22.2. 2008...
galéria Satelit
Štart osláv 10. výročia založenia školy sme zahájili vernisážou 30. 1. 2008 v galérii Satelit na...
Cena riaditeľky za školský rok 2007/2008
Cena riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej za školský rok 2007/2008 bola udelená za vynikajúce výsledky v štúdiu...
Tvorca výrobcovi - výrobca tvorcovi
FIRMA ELKOPLAST A ŠKOLA DIZAJNU vyhlásili súťaž pre študentov 4. ročníka. Súťaž sa uskutočnila v mesiacoch...
Rozprávanie s D. Junekom
Ingrid BARTEKOVÁ - historička umenia, Dušan DUŠEK - spisovateľ, Marián HATALA - básnik, prekladateľ, Daniel HEVIER...
Derniéra MODDOM 2007
V posledný deň výstavy MODDOM 2007 dostali príležitosť na tvorbu najmä budúci študenti školy. Popoludní prebehla...
Papierové nové šaty
Dajte svoj hlas najlepšie dotvorenému papierovému overalu vytvorenému na výstave MODDOM v pavilóne Školy dizajnu. Výstava...
Airbrush na výstave MODDOM
Študenti na výstave MODDOM naživo dotvárajú stenu pavilónu technikou airbrush.
Obrázky z výstavy MODDOM 2007
Tvorivá atmosféra pri dotváraní papierových overalov na výstave MODDOM.
Dizajnblok 07
Študenti 4. ročníka navštívili 3.10.2007 v rámci projektu Ad Fabulis Ad Facta výstavu Dizajnblok 2007 vo...
49 Medzinárodný strojársky veľtrh, 4 Medzinárodný veľtrh dopravy
Dňa 1.10.2007 sa žiaci oddelenia priemyselný dizajn v doprovode odborných pedagógov zúčastnili 49 Medzinárodného strojárskeho veľtrhu...
WORKSHOP AIRBRUSH
26. septembra 2007 o 8.00 hod sa konal v našej škole workshop pod vedením Mareka Jurčiaka,...
Grand Prix Zlatý Yorik ’07
Na slávnostnom otvorení medzinárodného divadelného festivalu v Plzni 10. septembra 2007 bola udelená cena plagátu Grand...