OZNAM - zmena oficiálneho názvu školy

Mílí, rodičia, študenti, partneri, spolupracujúce inštitúcie,

oznamujeme Vám, že Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava) mení od 1. septembra 2019 svoj názov na: Súkromná škola umeleckého priemyslu.

 


OZNÁMENIE O ZMENE NÁZVU ŠKOLYPodľa § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola úžitkového výtvarníctva zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 stáva ŠKOLOU UMELECKÉHO PRIEMYSLU podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.

Vzhľadom na uvedené oznamujeme, že Súkromná stredná umelecká škola dizajnu mení od 1. septembra 2019 svoj názov na:SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU>>> Sídlo školy, IČO aj DIČ zostávajú NEZMENENÉ.

zmena_oficialneho_nazvu_skoly.pdf