Veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám želá Škola dizajnu!

*

​Milí rodičia, študenti, kolegovia, priatelia,
ďakujeme Vám za podporu v uplynulom roku a želáme Vám veselé Vianoce a všetko dobré v roku 2020!

Toto sú vianočné pozdravy s grafikami, ktoré vytvorili naše študentky a študenti podľa diel z portálu slovenského kultúrneho dedičstva slovakiana.sk. So Slovakianou v novom roku pripravujeme výstavu, na ktorej budete môcť vidieť grafiky z týchto PF + mnoho ďalších skvelých diel, ktoré stále vznikajú.

Tešíme sa na stretnutia s Vami na všetkých podujatiach Školy dizajnu v roku 2020.

Autori/-ky PF: Martina Stančová, Denisa Šeboková, Chiara Némethová, Lucia Szundiová, Daniel Beňuš, Emma Halajová

.
.
.
.
.
.
.
.
Bb
Bb
.
.