IKEA

Škola dizajnu spolupracuje so spoločnosťou IKEA Bratislava, v ktorej naši študenti a študentky interiérového dizajnu stážujú pod vedením odborníkov a odborníčok z IKEA a vedúcej odboru Interiérový dizajn na Škole dizajnu Kataríny Michalkovej >>>

Cieľom spolupráce v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy na Škole dizajnu je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov školy s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti a študentky prakticky uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka Centru odborného vzdelávania a prípravy získavajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní.AKO PRAX VNÍMAJÚ SAMOTNÍ ŠTUDENTI A ŠTUDENTKY:

Alexandra Mészárosová
“V porovnaní so svojimi prvými návrhmi sa mi zdá výsledok mojej pracovnej stáže dobrý, so svojou prácou som spokojná. Teší ma, keď vidím, ako sa môj návrh počas týždňov strávených v IKEA posunul, ako som sa zlepšila.” (Čítajte VIAC)

Filip Huraj
“Reálna skúsenosť s navrhovaním pre klienta a s celým procesom tvorby od dispozície až po najmenšie detaily bola nenahraditeľná. Za veľký prínos považujem aj finálnu realizáciu celého roomsetu a job kiosku na Profesia days 2019.” (Čítajte VIAC)

Dávid Goffa
“Získali sme skúsenosti, ktoré len tak hocikto počas štúdia nenadobudne, čo je výhoda, pretože budeme lepšie pripravení na reálnu prácu interiérového dizajnéra.” (Čítajte VIAC)

Elvíra Baková
“Bola som milo prekvapená pozitívnym prístupom ľudí z IKEA k nám študentom a študentkám. Priblížili nám podstatu firmy, jej priority a usmernili nás v našich návrhoch. Mali sme na starosti dva projekty. Páčilo sa mi, že každý z nás si mohol urobiť vlastný návrh, keďže všetci vnímame interiér iným spôsobom.” (Čítajte VIAC)

Marek Petrák
“Spolupráca s IKEA bola určite iná ako práca na školskom zadaní. Dozvedeli sme sa nové veci, ktoré sa budú dať určite zúročiť v budúcnosti.” (Čítajte VIAC)

>>>FOTO & INFO: ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV ZA PRAX V IKEA

O SPOLUPRÁCI ŠKOLA DIZAJNU - IKEA

Spoluprácu s firmou IKEA vnímame ako výborný štartovací mostík pre našich študentov a študentky v ich blížiacom sa uplatnení na trhu práce. Počas takmer tri štvrte ročného trvania praxe/výučby a tvorby priamo v priestoroch IKEA a za výdatnej podpory členov tímu interiérového dizajnu IKEA, majú študentky a študenti možnosť získať mnoho cenných skúseností priamo v reálnom procese navrhovania. Cieľom, ku ktorému táto spolupráca smeruje, je vytvorenie roomsetu, alebo „kóje“ priamo v showroome IKEA, ktorý bude na očiach širokej verejnosti. Práve na ňom si študenti a študentky overia, koľko doposiaľ nadobudnutých vedomostí zo školy už vedia uplatniť „na bojisku“. Spoluprácu sme nadviazali nie len kvôli týmto pozitívam, ale aj kvôli vysokej estetickej hodnote interiérových produktov firmy a interiérových návrhov bytových priestorov.

Očakávame, že študentky a študenti budú obohatení o nové myšlienkové postupy pri tvorbe interiérov, v ktorých ľudia radi žijú, že všetky skúsenosti využijú ako budúci interiéroví dizajnéri a dizajnérky, zviditeľnia sa svojím návrhom (čo vnímame ako nenahraditeľnú skúsenosť) a v neposlednom rade, že najšikovnejší a najšikovnejšie z nich ostanú v povedomí firmy v pomyselnej databáze budúcich kolegov a kolegýň.

Ing. arch. Katarína Michalková, vedúca odboru Interiérový dizajn na Škole dizajnu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.