MADE BY VACULIK

MADESHIP je projekt spolupráce ŠKOLY DIZAJNU a reklamnej agentúry MADE BY VACULIK.


Spolupráca je založená na odbornej praxi študentov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v renomovanej reklamnej agentúre MBV.
Študenti získavajú cenné skúsenosti s riešením zadaní pre konkrétnych klientov, uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti v praxi, zoznamujú sa s prácou profesionálov, rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov a získavajú spätnú väzbu.

Prostredníctvom kreatívnej praxe v agentúre študenti zvyšujú svoj kredit na trhu práce, získavajú kontakty a dôležité referencie. Autori najkvalitnejších návrhov a dizajnových riešení získavajú reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre.

Výsledkom spolupráce doposiaľ boli napríklad PF pre spoločnosť AeroMobil,návrhy kreatívnych riešení prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda či dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku.


PRAX 2022 >>> LÁSKA ZVÍŤAZÍ

PRAX 2021 >>> COVIDEA - naše aktuálne prežívanie bytia

> Minulá prax

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.