18 našich študentiek/-ov môže absolvovať študiný pobyt v Miláne!

25. 8. 2021


Naše študentky a študenti grafického dizajnu budú môcť vďaka úspešnemu Erasmus+ projektu Školy dizajnu Fúzia nie je ilúzia absolvovať v umeleckej škole LICEO ARTISTICO STATALE UMBERTO BOCCIONI v Miláne 3 študijné dvojtýždňové pobyty (v skupinách po 6 študentiek/-ov + pedagogický sprievod).> Cieľom študijných pobytov študentiek/ovz z odboru Grafický dizajn bude získať teoretické a praktické skúsenosti z oblasti ekologickej tlače a ekologických materiálov a využiť ich v praxi, naučiť sa produkovať kvalitné a prírodu nezaťažujúce návrhy a realizácie.

> Výberové konanie na účastníčky/-kov mobility Erasmus+ sa uskutoční už v septembri 2021.

> Študiné pobyty sa uskutočnia od októbra 2021.

-
V školskom roku 2021/2022 pripravila Škola dizajnu pre svojich študentov/-ky možnosť absolvovať aj študijné pobyty v Estónsku.