Májový Erasmus+ v Miláne

5/2022


Naši študenti a študentky môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijné pobyty v partnerských školách v zahraničí.

V máji 2022 sú na študijnom pobyte v škole Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni v talianskom Miláne Tereza Bačová, Patrik Emanuel Kovács, Chris Harman, Lucia Fišerová, Simona Uhrínová a Adam Lintner

Študijný pobyt v Miláne už absolvovali aj naše študentky a študenti Sofia Časná, Tatiana Liptáková, Emma Nováková, Karolína Mikulášková, Laura Péteriová, David Marienčik, Alexandra Szabo, Alexandra Kusá, Karolína Rischerová, Jakub Chrenko, Karolína Korimová a Karin Hrončiaková.


NÁZOV PROJEKTU: FUSION IS NOT AN ILLUSION
TÉMA MOBILITY: Ekologická tlač – Študijný pobyt je zameraný na uplatňovanie ekologického uvažovania v grafickom dizajne. Cieľom mobility je získať skúsenosti z oblasti ekologickej tlače a ekologických materiálov a využiť ich v praxi, naučiť sa produkovať kvalitné a prírodu nezaťažujúce návrhy a realizácie.
ŠKOLA: Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni, Miláno, Taliansko

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou programu Erasmus+