PRIHLÁŠKA NA ERASMUS+ / Grécko & Francúzsko

ERASMUS+ študijné pobyty v Grécku a Francúzsku

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču ponúka svojim študentkám, študentom a vyučujúcim možnosť zúčastniť sa zahraničných študijných pobytov Erasmus+ v rámci výzvy z roku 2023.

Prihlásiť sa môžete do 15. decembra 2023. Záujemcovia o účasť na mobilitách musia zaslať svoju prihlášku (v prílohe nižšie) + svoj motivačný list a štruktúrovaný životopis vytvorené cez platformu europass do 15. 12. 2023 na e-mail: erasmusdesign@gmail.com. Viac info nájdete v texte nižšie.
.

.

>>> Názov projektu: Plagát ako výrazový prostriedok tvorby študenta alebo študentky - digitalizáciou k novému poznaniu v kreatívnom priemysle

.

1/ PRIORITNE PRE ODBOR GRAFICKÝ DIZAJN A GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN – 3. ROČNÍK

Téma: Spoznať a vedieť napísať 24 písmen gréckej abecedy a vedieť ich využiť v plagátovej forme pomocou tradičných techník - slepotlač, monotypia, linoryt, frotáž

Partnerská škola: Kallitechniko Scholio Athinon, Atény, Grécko

Dĺžka mobility: 14 dní

Termín mobility: marec 2024

Počet vybraných študentov alebo študentiek: 2 skupiny po 5 ľudí + 2 pedagógovia alebo pedagogičky ako job shadowing

Výberové konanie: január - február 2024

.


2/ PRIORITNE PRE ODBOR GRAFICKÝ DIZAJN, GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN, DIZAJN INTERIÉRU, PRIEMYSELNÝ DIZAJN – 3.ROČNÍK

Téma:

Grafický dizajn, Grafický a priestorový dizajn - Spoznať a oboznámiť sa s jednotlivými krokmi a procesom spracovania digitálnych podkladov pre tvorbu plagátu pomocou techniky digitálnej perokresby a techniky koláže

Dizajn interiéru, Priemyselný dizajn - Spoznať, oboznámiť sa a ovládnuť jednotlivé kroky a procesy výroby produktov z dreva pomocou technologických zariadení lasercut a fréza, spoznať a ovládnuť reliéfnu techniku vrstvenia za účelom vedieť vyrobiť 3D plagát - asambláž pomocou odpadového materiálu dreva

Partnerská škola: Lycée des métiers Charles de Gaulle, Chaumont, Francúzsko

Dĺžka mobility: 14 dní

Termín mobility: február - apríl 2024, prípadne september - október 2024

Počet vybraných študentov alebo študentiek: 3 skupiny po 5 ľudí + 3 pedagógovia alebo pedagogičky ako job shadowing
.

FINANCIE

Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie, stravu, poistenie a vreckové. Študenti a študentky budú pri všetkých mobilitách participovať na realizácii dokumentácie, naplnení bodov projektu a zaväzujú sa dodržiavať štandardy kvality a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
.

PRIHLASOVANIE & VÝBEROVÉ KONANIE

Záujemcovia o účasť na mobilitách musia zaslať svoju prihlášku (v prílohe nižšie) + svoj motivačný list a štruktúrovaný životopis vytvorené cez platformu europass do 15. 12. 2023 na e-mail: erasmusdesign@gmail.com

Na výberové konanie – osobný pohovor dostane pozvanie, kto splní požadované kritériá, a to:
- výborné výsledky v štúdiu svojich odborných predmetov,
- odporúčanie vedúceho alebo vedúcej odboru,
- jazyková zdatnosť – časť pohovoru prebehne v anglickom jazyku (pri mobilitách do Francúzska je znalosť francúzskeho jazyka výhodou, nie však podmienkou).

Na pohovore bude potrebné obhájiť si svoju motiváciu zúčastniť sa danej mobility a odprezentovať svoje portfólio.
.
.

Projekty sú plne financované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+.
.
.
PRIHLÁŠKA

PRIHLASKA_erasmus_2023.docx