PRIHLÁŠKA na študijný pobyt ERASMUS+ 2021/2022

Naši študenti a študentky 3. a 4. ročníka môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať v školskom roku 2021/2022 študijné pobyty v partnerských školách v Taliansku a Estónsku.


Celkovo ide o 3 tematické projekty, v rámci ktorých sa počas 5 študijných pobytov bude vzdelávať v školách v Taliansku a Estónsku dokopy 25 študentov/-iek a traja pedagógovia Školy dizajnu

Všetci uchádzači musia zaslať svoju prihlášku na výberové konanie (v prílohe) + životopis a motivačný list vytvorený cez platformu www.europass.eu do stanoveného termínu na e-mail: erasmusdesign@gmail.com


1.
NÁZOV PROJEKTU: FUSION IS NOT AN ILLUSION
ODBOR: maturitné štúdium, 3. a 4. ročník – grafický dizajn, grafický a priestorový dizajn, obrazová a zvuková tvorba, animovaná tvorba, dizajn interiéru, priemyselný dizajn, fotografický dizajn
TÉMA MOBILITY: Ekologická tlač – Študijný pobyt bude zameraný na uplatňovanie ekologického uvažovania v grafickom dizajne. Cieľom mobility je získať skúsenosti z oblasti ekologickej tlače a ekologických materiálov a využiť ich v praxi, naučiť sa produkovať kvalitné a prírodu nezaťažujúce návrhy a realizácie.
ŠKOLA: Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni, Miláno, Taliansko
TERMÍN VÝBEROVÉHO KONANIA: 16.9.2021, 09.30 hod
TERMÍN ODOVZDANIA ŽIADOSTI: do 14.9.2021, 23.59
TERMÍN A DĹŽKA MOBILITY: október 2021 a máj 2022 - 14 dní
POČET ŠTUDENTOV/-IEK: 18
POČET PEDAGÓGOV – JOB SHADOWING: 1
FINANCIE: Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie, stravu, poistenie a vreckové

2.
NÁZOV PROJEKTU: OLD BUT GOLD
ODBOR: maturitné štúdium, 3. a 4. ročník + vyššie odborné štúdium – odevný dizajn, textilný dizajn
TÉMA MOBILITY: Udržateľná móda – Študijný pobyt bude zameraný na tému dekonštrukcie starých odevov, recykláciu a upcycling, ktoré považujeme za dôležitý princíp súčasnej odevnej tvorby
ŠKOLA: Kuressaare Ametikool, Saaremaa, Estónsko
TERMÍN VÝBEROVÉHO KONANIA: 21.9. o 09.00 hod
TERMÍN ODOVZDANIA ŽIADOSTI: do 19.9.2021, 23.59
TERMÍN A DĹŽKA MOBILITY: október 2021 - 14 dní
POČET ŠTUDENTOV/-IEK: 5
POČET PEDAGÓGOV – JOB SHADOWING: 1
FINANCIE: Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie, stravu, poistenie a vreckové

3.
NÁZOV PROJEKTU: CREATE COMBINE COOPERATE
ODBOR: vyššie odborné štúdium – interiérový dizajn, maturitné štúdium, 3. a 4. ročník – dizajn interiéru
TÉMA MOBILITY: 3D tlač – Študijný pobyt bude zameraný na komplexné zvládnutie techniky 3D tlače so zameraním na prácu s recyklovaným a biologicky odbúrateľným materiálom. Tematickou inšpiráciou pre dizajn autorských produktov budú prvky tradičnej ľudovej kultúry Estónska a Slovenska.
ŠKOLA: Kuressaare Ametikool, Saaremaa, Estónsko
TERMÍN VÝBEROVÉHO KONANIA: 21.9. o 13.00 hod
TERMÍN ODOVZDANIA ŽIADOSTI: do 19.9.2021, 23.59
TERMÍN A DĹŽKA MOBILITY: október 2021 - 30 dní
POČET ŠTUDENTOV/-IEK: 2
POČET PEDAGÓGOV – JOB SHADOWING: 1
FINANCIE: Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie, stravu, poistenie a vreckové

Študenti/-ky budú pri všetkých mobilitách participovať na organizácii cesty, realizácii dokumentácie, naplnení bodov projektu a zaväzujú sa dodržiavať pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia.


Všetci uchádzači o účasť na mobilite musia zaslať svoju prihlášku (v prílohe) + životopis a motivačný list vytvorený cez platformu www.europass.eu do stanoveného termínu na e-mail: erasmusdesign@gmail.com

PRIHLASKA_erasmus_2021.docx