Študijný pobyt Erasmus+ vo Francúzsku


Naše študentky a študenti odborov Dizajn interiéru, Grafický dizajn, Obrazová a zvuková tvorba, Priemyselný dizajn a Grafický a priestorový dizajn sú počas apríla na dvojtýždňovom študijnom pobyte Erasmus+ vo francúzskom meste Chaumont, kde na našej partnerskej škole Lycée des métiers Charles de Gaulle rozvíjajú svoje zručnosti v rôznych technikách, získavajú skúsenosti s prácou s technológiami využívanými vo svojich odborných zameraniach a pracujú na vlastných tematicky rozmanitých projektoch.

Počas študijného pobytu vo Francúzsku navštívili aj Paríž a jeho pamiatky a so svojimi pedagogičkami Mariannou Kajabovou, Gabrielou Halás, Luciou Minárikovou a Luciou Balúchovou absolvovali aj celodennú komentovanú prechádzku (35 321 krokov = 27,34 km) po miestach ako Porte Saint Denis, Galéria Pompadour, Notre Dame, Saint Chapelle, Louvre, Musée ď Orsay, Eiffelova veža, Champs Élysées, Víťazný oblúk alebo Versailles.

Foto: Tibor Liam Mašek