Učiteľ/-ka telesnej výchovy

ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky telesnej výchovy na 12 hodín týždenne.

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve strednej umeleckej školy, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk

Termín nástupu: september 2024

Plat: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk