Novinky

Nové publikácie v Knižnici Školy dizajnu


Pre odbory Animovaná tvorba, Filmová a mediálna tvorba a Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika sme vo februári 2021 zakúpili nové publikácie:

- The Animator´s Survival Kit
- Encyklopedie komiksového filmu
- Rozbor filmu
- Nebel
- Břetilav Pojar

>>> On-line katalóg