Tím 19

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Tijana Radenković / Študentky a študenti: Nina Maťašková, Kiara Jane Moreira, Veronika Ondrušková, Tereza Rajecová, Laura Bederová, Lucia Fišerová, Tamara Fargašová, Tobiáš Lučenič, Ema Kováčiková


*** Čestné uznanie za výborný, jednoduchý, no úderný slogan s jasnou myšlienkou

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE
>>> VIDEO - VYHODNOTENIE

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 19