Tím 23

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Martin Schwarz / Študentky a študenti: Sarah Ella Ondrovičová, Ester Balogová, Ana Horníková, Barbara Šubová, Jessica Uherová, Liza Oliinyk, Bettina Borik, Michaela Babbová, Mária Sluková, Patrícia Mojžišová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 23