Tím 27

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Jakub Čajko / Študentky a študenti: Suzanna Eleanor Cabadová, Sofia Cigáňová, Sofia Kamková, Sofia Bódišová, Jakub Šelestiak, Vanessa Adamíková, Oliver Barger, Kristina Shakhnazarova, Adam Lintner, Marína Holendová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 27