Cena poroty pre študentku Moniku Machútovú - Najkrajšie knihy Slovenska

Kniha našej študentky vyššieho odborného štúdia Moniky Machútovej s názvom “the sweetness of unknown” získala špeciálnu CENU POROTY v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska!

Medzinárodná porota nominovala do finálovej dvadsiadky spomedzi viac ako 200 titulov aj autorskú knihu Moniky Machútovej z odboru Grafika vizuálnych komunikácií, ktorej počas odovzdávania cien v Slovenskej národnej galérii udelili špeciálnu cenu za originálny autorský prístup a jedinečný prínos.

Blahoželáme!

Kniha vznikla v rámci predmetu Kreatívne písanie pod vedením pedagogičky Kataríny Poliačikovej a predmetu Typografia, vedeným pedagogičkou Evou Péč Brezinovou na odbore Grafika vizuálnych komunikácií.

Autorka textu, ilustrácií a grafického dizajnu: Monika Machútová
Vydavateľka: Martina Betušová - AMÁLKA
Tlač a väzba: Typocon

Výstavu nominovaných kníh, vrátane všetkých prihlásených titulov si môžete pozrieť v Bibiane do 17.júna.

Vyjadrenie poroty: „Útly a vreckový formát titulu je príkladom veľmi solídnej polohy autorskej knihy. Ide o dielo, v ktorom autorka vytvorila celý vlastný prozaický text, ilustrácie, typografiu i sadzbu knižky. Takáto komplexná tvorivá metóda je v obecnej rovine unikátna, pretože len málokto dokáže ovládať všetky zručnosti súčasne, hoci len na bazálnej úrovni. Text pôsobí obsahom i jazykom ako autentická výpoveď, osobná i dokumentárna. Štýl kresby je zámerne neobratný, neškolený, neambiciózny a odkazuje k autenticite a prozaickosti vlastného rozprávania. Typografia je funkčným elementom, čo je v tomto prípade správne.“