Kniha Moniky Machútovej nominovaná v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska

​Medzinárodná porota ocenenia Najkrajšie knihy Slovenska nominovala do finálovej dvadsiadky spomedzi viac ako 200 titulov aj autorskú knihu našej študentky Moniky Machútovej z odboru Grafika vizuálnych komunikácií na vyššom odbornom štúdiu.

Blahoželáme!

Vyjadrenie poroty: „Útly a vreckový formát titulu je príkladom veľmi solídnej polohy autorskej knihy. Ide o dielo, v ktorom autorka vytvorila celý vlastný prozaický text, ilustrácie, typografiu i sadzbu knižky. Takáto komplexná tvorivá metóda je v obecnej rovine unikátna, pretože len málokto dokáže ovládať všetky zručnosti súčasne, hoci len na bazálnej úrovni. Text pôsobí obsahom i jazykom ako autentická výpoveď, osobná i dokumentárna. Štýl kresby je zámerne neobratný, neškolený, neambiciózny a odkazuje k autenticite a prozaickosti vlastného rozprávania. Typografia je funkčným elementom, čo je v tomto prípade správne.“

Autorka textu, ilustrácií a grafického dizajnu: Monika Machútová
Vydavateľka: Martina Betušová - AMÁLKA
Tlač a väzba: Typocon

Víťaznú desiatku predstavia organizátori počas slávnostného ceremoniálu 23. apríla o 16:00 v Slovenskej národnej galérii.