Ocenenie pre Viru Danilenko v umeleckej súťaži. Blahoželáme!


Vira Danilenko z odboru Grafický dizajn sa umiestnila na 2. mieste v umeleckej súťaži ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU), ktorú organizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Naša študentka uspela vo veľkej konkurencií diel v kategórii až do 26 rokov, čo nás veľmi teší. Práca bola vytvorená na hodine počítačovej grafiky pod vedením pedagóga Jozefa Minárika.

BLAHOŽELÁME!