SNSĽP ocenilo tvorbu našich študentiek

​Spoločne so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP) sme realizovali pod pedagogickým vedením Romana Balka a Michala Mečára umelecko-vzdelávací projekt na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v Škole dizajnu. Projekt bol zameraný na zvyšovanie odolnosti školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií.


Riaditeľka SNSĽP pani PhDr. Silvia Porubänová a jej kolegovia a kolegyne odovzdali študentkám Ajlin Varinskej, Jessice Šandovej a Kim Budajovej ceny za trojicu najlepších plagátov, ktoré budú vystavené v sídle Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave.Blahoželáme oceneným študentkám a ďakujeme SNSĽP za skvelú spoluprácu!


>>> Viac o spolupráci a projekte
Foto: Sofia Bencsíková

Ajlin Varinská
Ajlin Varinská
Jessica Šandová
Jessica Šandová
Kim Budajová
Kim Budajová