Študentské tímy zo Školy dizajnu ocenené za herný dizajn. Blahoželáme!

​Vyše 70 študentov a študentiek z rôznych škôl sa zúčastnilo pilotného ročníka kreatívneho podujatia UNESCOthon – KULTÚRNE DEDIČSTVO HROU!

Počas troch dní sa študenti a študentky na kreatívnych workshopoch snažili zobraziť vybrané zápisy hmotného a nehmotného dedičstva UNESCO do prototypov herného dizajnu vzdelávacej hry.

Pri tvorbe im poskytoval support tím mentorov a programátorov, takže študenti a študentky si mohli vyskúšať, ako vyzerá práca pri vývoji hier.

Tímy zo Školy dizajnu sa so svojimi projektmi umiestnili vo veľkej konkurencii na 6. a 8. mieste. Blahoželáme!