Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komisionálnu skúšku - MŠ

Žiadosť_o_zníženie_odpustenie_poplatku_za_komisionálnu_skúšku_MŠ_.docx