INFO: DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE V ŠKOLE DIZAJNU od 14.10.2020


Milí študenti, študentky, rodičia,

nariadením MŠVVaŠ SR sa vyučovanie na stredných školách realizuje do odvolania dištančne.

V Škole dizajnu bude dištančná výučba prebiehať podľa aktuálne platného rozvrhu, avšak formou elektronickej komunikácie najmä prostredníctvom systémov EduPage a Art Archive, on-line hodiny prostredníctvom príslušných aplikácii a programov. Edupage umožňuje distribúciu vzdelávacích materiálov, zadávanie a kontrolu úloh, respektíve prehľadnú a archivovanú komunikáciu, ktorá je plne prístupná aj rodičom, ktorí tak majú prehľad o priebehu dištančného vzdelávania.

>>> O rámcových informáciách a podmienkach dištančného vzdelávania budú rodičov a študentov informovať triedni učitelia.

>>> O konkrétnom priebehu vzdelávania a hodnotenia v rámci jednotlivých predmetov budú distribúciu informácií a samotný vzdelávací proces zabezpečovať konkrétni pedagógovia príslušných predmetov.


>>> Dištančné vzdelávanie začína v stredu 14. 10. 2020
.

.

.
Budova Školy dizajnu je naďalej otvorená. Študenti si po dohode môžu prísť prevziať svoje veci, prípadne vybaviť potvrdenia, žiadosti či iné dokumenty.
.
.
.
Úradné hodiny sekretariátu:
pondelok – utorok: 8:00 – 10:00
streda: 13:00 – 15:00
štvrtok – piatok: 8:00 – 10:00


Kontakty:
Sekretariát: +421 2 434 108 02, ssus@ssus.sk
Tajomníčka školy: Mgr. Veronika Segešová / tajomnik@ssus.sk
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Jana Mináriková / zastupkyna@ssus.sk


Web:
Škola dizajnu: www.skoladizajnu.sk
EduPage: https://skoladesignu.edupage.org/
Art Archive: http://www.skoladesignu.sk/c/art-archiv