Oslovenie uchádzačov

​Oslovení uchádzači:
> ANMO
> LETMO
> MANUS

Priloha_8_ANMO_oslovenie_a_ponuka.pdf Priloha_8_LETMO_oslovenie_a_ponuka.pdf Priloha_8_MANUS_oslovenie_a_ponuka.pdf