POTVRDENIE O NASTÚPENÍ NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU

Uchádzačky a uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu talentovú skúšku do 1. ročníka maturitného štúdia v školskom roku 2022/2023 a boli prijatí, doručujú na adresu Školy dizajnu potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium.


Ak ste boli prijatí a máte záujem o štúdium na Škole dizajnu - Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave, odošlite prosím vyplnené a podpísané potvrdenie o nastúpení na štúdium ako sken e-mailom na tajomnik@ssus.sk, alebo poštou na adresu školy Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava. Ďakujeme.

Potvrdenie o nastúpení na stiahnutie

temp_file_potvrdenie_o_nastupeni1.docx