MADESHIP #3

Návrh dizajnu študentskej platobnej karty pre Tatra banku


V rámci realizácie praxe
navrhovali študenti Školy dizajnu vizuál študentskej platobnej karty pre Tatra banku. Matej Ilenčík, Patrik
Kaniš, Anna Komorová, Monika Pecháčková, Michal Pečuch a Michal Dujsík vytvorili dizajn študentskej karty „SWAG“, ktorý bol klientom vybraný na realizáciu. Od 20. marca 2015 bola študentská karta „SWAG“ distribuovaná prostredníctvom pobočiek Tatra banky.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.