Peter Požgay

študent fotografického dizajnu 2013 - 2017O chvíľu maturuješ. Čo si vytvoril ako svoju absolventskú prácu?

„Ako maturitnú prácu som si vybral videodokument, zameral som sa na areál mestského trhoviska na Miletičovej ulici. Myšlienka vytvoriť film o trhovisku vznikla už začiatkom marca. V tom čase sme na hodine dostali zadanie natočiť dokumentárny film. Miletička ma zaujala svojou atmosférou. Rozhodol som sa venovať jej väčšiu pozornosť a spracovať tému ako maturitnú prácu. V dokumente som si všímal trhovisko počas celého dňa, od skorého rána, keď je trhovisko ešte prázdne, až do neskorého večera, keď je trhovisko opäť prázdne. Počas natáčania mi napadlo, že by som atmosféru trhoviska mohol čiastočne preniesť aj do školy, a to vo forme inštalácie. Rozhodol som sa, že si vlastnoručne postavím stánok podobný stánkom nachádzajúcim sa na trhovisku. Dokument som prezentoval na jeho pulte.

Aké máš plány po skončení školy?

“Chcel by som pokračovať na Škole dizajnu vo vyššom odbornom štúdiu v odbore filmová a mediálna tvorba.”

Ako vnímaš pedagógov Školy dizajnu? Bol si s ich prístupom počas štúdia spokojný?

“Veľmi spokojný. Počas celého štúdia nám pomáhali, konzultovali s nami naše nápady a pomáhali nám ich realizovať. Niektorí ovplyvnili naše premýšľanie o umení. Najviac ma inšpiroval Daniel Dida, ktorý mi ukázal čaro videa. Vďaka nemu sa chcem vybrať týmto smerom.”

FB: Peter Požgay FOTO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.