Priebeh projektu, foto

Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”, ktorého hlavnými aktivitami sú • rekonštrukcia budovy školy, • energetická efektívnosť budovy školy a • vybavenie odborných učební. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.​
.
.
.

>>> ZAČIATOK PRÁC V INTERIÉRI
>>> ZATEPĽOVANIE BUDOVY
>>> PREBIEHAJÚCA REKONŠTRUKCIA - JÚN 2020
>>> PREBIEHAJÚCA REKONŠTRUKCIA - JÚL 2020
>>> PREBIEHAJÚCA REKONŠTRUKCIA - JÚL 2020
>>> PREBIEHAJÚCA REKONŠTRUKCIA - JÚL 2020, interiér + bezbariérový vchod
>>> NOVÉ PODLAHY - JÚL 2020
>>> REKONŠTRUKCIA ŠKOLY - AUGUST 2020
>>> REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE: 10. - 14. AUGUST 2020
>>> PRIEBEH REKONŠTRUKCIE: 17. - 21. AUGUST 2020
>>> UKONČENIE PRÁC - EXTERIÉR
>>> UKONČENIE PRÁC - INTERIÉR
>>> VYBAVENIE ODBORNÝCH UČEBNÍ