Autorkou ilustrácie na titulke Staromestských novín je naša študentka


Obálku zimného vydania Staromestských novín navrhla Simona Uhrinová, naša študentka Grafiky vizuálnych komunikácií na vyššom odbornom štúdiu. Jej dielo vzniklo špeciálne pre mestskú časť Staré mesto, ktoré oslovilo Školu dizajnu s nápadom na vytvorenie titulnej ilustrácie zimného čísla Staromestských novín.

V Škole dizajnu sa veľmi tešíme z podobných spoluprác, pretože reálne zákazky pre konkrétnych zadávateľov už počas štúdia sú pre naše študentky a študentov mimoriadne cennou skúsenosťou. Vďaka takýmto aktivitám získavajú zručnosti v práci podľa konkrétneho zadania, ktoré je nutné pochopiť, dodržať jeho technické parametre a dohodnuté termíny. Je to vynikajúca príprava pre ich budúcu profesionálnu kreatívnu prax. V tomto prípade ide navyše o milé spojenie možnosti tvoriť voľne, vo svojom vizuálnom jazyku a zároveň schopnosti uplatniť svoj štýl pre konkrétny formát a príležitosť.

Veríme, že čitateľky a čitateľov Staromestských novín umelecká titulka potešila!

V novinách boli uverejnené aj ilustrácie, ktoré vytvorili naše študentky Agáta Komanová, Petra Valkovičová, Michaela Bienská, Jessica Adjei.

Starému mestu ďakujeme za spoluprácu a knižné ceny pre autorky ilustrácií.


Simona Uhrinová
Simona Uhrinová
Michaela Bienská
Michaela Bienská
Jessica Adjei
Jessica Adjei
Petra Valkovičová
Petra Valkovičová
Agáta Komanová
Agáta Komanová
Agáta Komanová
Agáta Komanová