BOHUMIL BAČA - PREMENY / Výstava na Bratislavskom hradeBOHUMIL BAČA – PREMENY
Retrospektívna výstava výtvarnej tvorby autora

Trvanie výstavy: 1. 6. – 18. 9. 2023
SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad, 3 poschodie


Retrospektívna výstava výtvarnej tvorby Bohumila Baču, výraznej postavy slovenskej maľby poslednej tretiny 20. storočia a súčasnosti, pedagóga a zakladateľa bratislavskej Školy dizajnu, predstavuje vo výstavných sieňach Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade výber autorových diel od konca 60. rokov až podnes.

V siedmich tematicko-motivicky koncipovaných sieňach predstavuje autor svoje výtvarné myslenie a tvorbu, charakterizovanú razantným a expresívnym rukopisom na pomedzí predmetnej, znakovej a abstraktnej formy, prostredníctvom ktorej prejavuje autentický záujem o filozoficko-etické aspekty sveta a ľudského života, kladie dôraz na nadčasové hodnoty, existenciálne otázky či ekologickú problematiku a reflektuje vnútro človeka, ale aj spoločenské, globálne a nadosobné či univerzálne témy života a bytia.

Výstava Bohumila Baču Premeny predstavuje výber autorových diel od čias po ukončení štúdia na oddelení monumentálnej maľby u prof. Matejku na bratislavskej VŠVU až po súčasnosť. Autor sa už na konci 60. rokov vyprofiloval ako osobitý autor s vlastným výtvarným názorom a jedinečným prejavom a dodnes predstavil svoju tvorbu spolu na desiatkach samostatných a kolektívnych výstav. Jeho diela rôznych výtvarných médií sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Považskej galérie umenia v Žiline, Galérie mesta Bratislavy, Nitrianskej galérie, Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici alebo Galerie výtvarného umění v Hodoníne. V korpuse autorovho diela nájdeme nezanedbateľné množstvo realizácií gobelínov, reliéfov, mozaík alebo ilustrácií, no jadrom a hlavnou, najmarkantnejšou sférou jeho umeleckého vyjadrenia, ktorého podoby a premeny predstavuje výstava v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, je maľba.

Maliarska tvorba Bohumila Baču je vo svojich premenách a kontinuite vo všeobecnosti charakterizovaná zdôraznenou kresbovou líniou, expresivitou, akčným gestom, citovo vyhroteným maliarskym prednesom, dynamickým, razantným a spontánnym gestickým rukopisom, emotívnymi farebnými akordmi, osciláciou medzi figuratívnym, predmetným a abstraktným prejavom a s tým súvisiacim vlastným metaforicko-symbolickým významovým a motivickým znakovým repertoárom abstrahovaných figurálnych fragmentov alebo iných motívov, ktoré majú základ v predmetnej skutočnosti. Na odvážnej a nekompromisnej forme autor buduje maximálne úderný výraz a iniciuje hlboký recepčný účinok. Na úrovni témy a obsahového zacielenia je pre Bohumila Baču príznačný záujem o filozoficko-etické aspekty sveta a ľudského života, humanistická senzibilita, dôraz na nadčasové hodnoty, existenciálne otázky, ekologickú problematiku, inklinácia k introspekcii, ponor do vnútra človeka, ale aj záujem o spoločenské, globálne a nadosobné či univerzálne témy života a bytia.

Na vernisáži výstavy bol 1. júna uvedený dvojjazyčný katalóg s reprodukciami diel a textami o autorovej tvorbe. Výstava v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade trvá do 18. septembra 2023.

/

Bohumil Bača, akad. maliar (*1943, Plavecký Mikuláš), študoval v rokoch 1962 – 1968 na oddelení monumentálnej maľby u prof. Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od ukončenia svojho štúdia podnes predstavil svoju tvorbu na desiatkach samostatných a kolektívnych výstav. Jeho diela sú zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie a v zbierkach viacerých ďalšíchBOHUMIL BAČA – PREMENY
1. 6. – 18. 9. 2023

SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad, 3 poschodie

Koncepcia výstavy: Bohumil Bača, Bohunka Koklesová
Sprievodné texty k výstave: Ľuboš Lehocký
Sprievodné texty v katalógu: Božena Juríčková, Ľuboš Lehocký
Grafický dizajn: Tomáš Vicen


>> Podujatie na facebooku

Foto: Ana Horníková