ČESKO-SLOVENSKÝ ROČNÍK výtvarnej súťaže START21ART 2023/24

​Aj tento rok sa naše študentky a študenti zapájajú do súťaže START21ART!

Témou tohto ročníka súťaže je BUDÚCNOSŤ. Všetky diela sú hodnotené porotou zloženou z osobností českého a slovenského výtvarného umenia a zástupcov zúčastnených škôl.

Každý študent alebo študentka z TOP21 v Českej republike a z TOP21 v Slovenskej republike bude odmenený finančnou výhrou 210 EUR. Prví traja najlepší študenti z celého ročníka súťaže navyše dostanú cenu Nadácie KUBIKUM. Školy z obidvoch krajín (ČR a SR), ktorých študenti sa umiestnia na 1. mieste v danom štáte, vyhrávajú 2121 EUR. Každý súťažiaci z TOP21 v ČR a z TOP21 v SR dostane pamätnú publikáciu s dielami a profilmi všetkých zúčastnených študentov a študentiek. Všetky súťažné diela budú zaradené do aukcie, pričom autor vydraženého diela získa 80 % z jeho predajnej ceny (20 % získava Nadácia KUBIKUM na podporu umenia).

Info o súťaži: https://www.start21art.sk/o-sutazi

Držíme palce!