Helen Tóth - Na chrbte nosím paprade


Vernisáž: 15. 11. 2023, 17:00
Galéria Sumec
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava

Kurátor: Ľuboš Lehocký

Trvanie výstavy: 14. 11. – 8. 12. 2023
Web autorky

Výstava Helen Tóth v Galérii Sumec predstavuje jej najnovšie i nedávne maľby, objekty a landartové aktivity, ktoré súvisia s autorkiným dlhodobým záujmom o témy spojené s lesom a prírodou, ich bytostnou povahou, ich vnímaním a prežívaním človekom, ale aj s našou (ne)schopnosťou vypovedať o tom. Helen Tóth v tomto kontexte hovorí, že „les sprostredkovaný jazykom zostáva len myslený. Ak sme v ňom prítomní, nemusíme ho myslieť, nemusíme sa snažiť rozumieť mu, pretože vtedy sa nám ukazuje, dáva sa nám celý a presne taký aký je. Akokoľvek sa budeme snažiť, nikdy sa nám nepodarí slovami vyjadriť ako voňal horský vzduch. Idea lesa je len jedna, ale je nekonečno spôsobov ako sa nám les dáva. Jedine naša telesná prítomnosť nám umožní zacítiť vôňu lesa. Sprostredkovať jazykom túto skúsenosť niekomu inému je nemožné. Zjednodušujeme ho tým do banálneho významu. Celkom nám však uniká jeho jadro, vnútro, ktoré zakrývajú porasty a koruny stromov. Naše zmysly sú vždy niečím limitované, rušené. Čo sa odohráva po západe slnka? Ukazuje sa nám les aj v tme? Zachycujeme jeho ukazovanie sa len zrakom, alebo sa nám dáva aj nejako inak?“

Heleninou reflexiou a prostriedkom uvažovania o týchto témach je primárne maľba, motivovaná pohybom a pobytom v lesnom ekosystéme, do ktorého občas vnáša, respektíve vracia konáre a pahýle stromov, ktoré z neho pochádzajú. Pracuje výlučne s nájdeným materiálom, s odpadnutými konármi, alebo mŕtvym drevom, vyhodenými vianočnými stromčekmi, ktoré sa stávajú nosičmi pre jej maľbu. Nájdené prírodniny, ktoré sa jej stali médiom pre maľbu, následne navracia do lesa, pričom však svojim maliarskym vstupom vytvára situácie, ktoré by sme za reálnych okolností nemohli zažiť, čím rozrušuje náš stereotypný pohľad a podnecuje nás k opätovnému a inému uvažovaniu a videniu.

Helen pri prechádzke lesom, ale aj ako maliarku zaujímajú najmä choré, oslabené, spadnuté stromy, ktoré, aj keď sú človekom často ignorované, tiež patria do lesa, pričom ich inakosť a chybovosť v sebe nesie prehliadaný potenciál dramatickosti, znepokojenia, alebo melancholickosti prameniacej z ich tušeného zániku, rozkladu, absorbovania zemou a návratu do ekosystému v novej podobe, povedzme papradí, ktoré vyrastajú z hliny alebo podložia, z „chrbta“ lesa, v ktorom život neustále trvá, zároveň sa mení a obnovuje.

Helenina tvorba a zároveň pohyb aktuálnou výstavou nám zároveň pomáha uvažovať o symbolike vzťahu toho, čo je dole a toho, čo je hore, o horizontálno-vertikálnom pnutí lesa a života. Obrazy Helen Tóth nás vedú od spodných temných vrstiev hliny, močiarov, popadaných konárov a rozkladajúcich sa stromov cez vertikalitu kmeňov a vetrom ohlodaných korún až k výškam nad nimi a pohľadu na nebo z vrcholu hory, alebo zrazu objavenej čistiny.

Helenine obrazy nás vedú k uvedomeniu si a plnšiemu prežívaniu nie len lesa, jeho bytostnej povahy
a rôznych aspektov vrátane jeho rozmanitosti, zraniteľnosti či schopnosti obnovy, ale aj k uvedomeniu si ich životných - ľudských súvislostí, ktoré pri pohľade zdola nahor cítime prechádzajúc sa lesom i medzi dielami autorky.
/

Helen Tóth (*1992) v rokoch 2012 – 2016 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Ivana Csudaia a v rokoch 2016 – 2018 v ateliéri prof. Daniela Fischera. Je trojnásobnou finalistkou ceny VÚB banky za maľbu (2017, 2022 a 2023) a v roku 2022 bola nominovaná na cenu Piero D´Amore E Colore na art fairi The Others v talianskom Turíne. V roku 2022 bola na longliste ceny STRABAG Artaward International vo Viedni.Tvorí v médiu kresby, fotografie, maľby a inštalácie, pracuje aj s jemným zásahom do krajiny, pričom prakticky všetky jej doterajšie diela sú výsledkom dlhoročného záujmu o konáre, stromy, lesy, ekosystém a o hľadanie symbiotického vzťahu medzi prírodou a človekom.

/

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.
/

Foto: Adam Kamenský