Informácie o talentovkách v Škole dizajnu

TALENTOVKY 16. a 23. MAREC - ZRUŠENÉ
NÁHRADNÝ TERMÍN - 31. 3. 2020 + ďalšie termíny zverejníme

​Milé uchádzačky a uchádzači o štúdium, milí rodičia,Talentové prijímacie skúšky
pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v budove Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave. Prezentácia uchádzačov bude v čase cca 08.00 – 09.00 hod. na prízemí školy.

Prosíme, aby ste si na talentovú skúšku priniesli:
- portfólio vlastnej tvorby, ktoré je súčasťou hodnotenia
- pomôcky: rysovacia doska A2, ceruzky alebo uhlík, guma, orezávač na papier, nožnice, pravítko, lepidlo na papier, farby alebo kresliace potreby podľa vlastného výberu (temperové, akvarelové, fixky, pastel, farebné ceruzky…).

* Talentová skúška pre všetky odbory okrem obrazovej a zvukovej tvorby – virtuálnej grafiky pozostáva z týchto častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby - 10 bodov
4. Test všeobecného prehľadu -
5 bodov
5. Študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ - 5 bodov

Minimálny počet získaných bodov pre prijatie uchádzača/-ky je 18.

* Talentová skúška pre odbor obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika pozostáva z týchto častí:

1. Kresba zátišia - 7 bodov
2. Storyboard - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby - 18 bodov
4. Test všeobecného prehľadu -
5 bodov
5. Študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ - 5 bodov

Minimálny počet získaných bodov pre prijatie uchádzača/-ky je 18.

Predpokladaný čas ukončenia talentovej skúšky je do 15.00 hod.

Výsledky prijímacích talentových skúšok budú zverejnené na internetovej stránke www.skoladesignu.sk a pri vstupe do budovy školy v deň ich konania, alebo najneskôr 17. 3. 2020. Písomné rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí bude zaslané poštou v zmysle platných predpisov do 3 pracovných dní.


PRIBLIŽNÝ HARMONOGRAM

08:00 - 09:00 Registrácia uchádzačov
09:00 – 09:10 Vedomostný test - všeobecný kultúrny a umelecký prehľad
09:15 – 10:45 Kresba zátišia
11:00 – 12:00 Výtvarné spracovanie zadanej témy
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 15:00 Krátke pohovory s uchádzačmi
Želáme Vám veľa úspechov!

_

Info: Ľuboš Lehocký, 0918 776 114