Konzultácie k talentovkám / Animovaná tvorba

Pozývame Vás na infostretnutie a konzultácie s vedúcim odboru Animovaná tvorba Mgr. art. Martinom Snopekom ArtD. a ďalšími pedagógmi a pedagogičkami, ktorí Vám pomôžu pripraviť sa na talentovky pre odbor Animovaná tvorba.

Zároveň spoznáte priestory školy, dozviete sa viac o odbore Animovaná tvorba, spoznáte pedagógov a dostanete spätnú väzbu na svoje portfólio. Ide o prípravu, ktorá Vám pomôže prísť v deň talentovej skúšky do školy bez stresu a potvrdiť svoj talent.

Na konzultácie si prineste aj ukážky svojej tvorby, pedagógovia Vám poradia a pomôžu s výberom prác do portfólia na talentovky.

Tešíme sa na Vás!

KONZULTÁCIE K TALENTOVKÁM - ANIMOVANÁ TVORBA
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 2. poschodie, učebňa 201C

STREDA 13.3. a 10.4. od 14:00 - 16:00

PIATOK 22.3. a 19.4. od 10:00 - 14:00

ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
Zuzana Hodulová - Aatami, 3D počítačová animácia, 2023, Škola dizajnu