Lech Majewski

Autorská prednáška a workshop
21. január 2020
10:00 hod.
miestnosť 206


Lech Majewski (*1947) je poľský grafik a ilustrátor, absolvent varšavskej Akadémie umení, žiak Henryka Tomaszewského, a teda aj úspešný pokračovateľ poľskej školy plagátu. Na minuloročnom Trienále plagátu v Trnave získal cenu Master’s Eye Award. V súčasností pôsobí ako profesor na Akadémii umení vo Varšave. Majewski je tiež autor loga poľských inštitútov na svete. V Poľskom inštitúte v Bratislave otvára 23. januára svoju výstavu plagátov. 21. januára ho privítame v Škole dizajnu, kde predstaví svoju prácu.

>>> VÝSTAVA V POĽSKOM INŠTITÚTE
>>> UKÁŽKY PLAGÁTOVEJ TVORBY

.
.