Marcel Mališ - Biľag


Vernisáž: 14. 12. 2023,
12:00 - primárne pre študentky a študentov Školy dizajnu
17:00 - pre verejnosť

Galéria Sumec, Škola dizajnu
Ivanská cesta 21, Bratislava

Trvanie výstavy: 14. 12. 2023 – 19. 1. 2024
Kurátor: Ľuboš Lehocký

/

Pre tvorbu Marcela Mališa sú typické premeny štýlu a techník v závislosti od jednotlivých sérií a tém, ktorým sa venuje. To, čo pretrváva, je jeho záujem o rôzne aspekty stavu spoločnosti, politiku, ideológie, ich vizuálnokomunikačné atribúty a o reflexiu obrazu či vizuálnej informácie ako masovokomunikačného nástroja. Zaujíma ho tiež, ako obrazy formujú a ovplyvňujú našu skúsenosť, pamäť a vnímanie toho, k čomu referujú alebo čoho sú znakmi.

Aktuálna výstava predstavuje výber autorových najnovších, nedávnych i starších prác, ktoré spája reflexia tém súvisiacich s politickou a spoločenskou históriou, vývojom a súčasnosťou Slovenska, ich politickými reprezentantmi a vizuálnymi reprezentáciami, ktoré už fungujú ako mémy – všeobecné virtuálne/mentálne i konkrétne vizuálne stopy niektorých udalostí, postáv či spoločenských javov a nálad, otlačené v individuálnom i kolektívnom spoločensko-politicko-kultúrnom vedomí.

Politik pri žatve, alebo otváraní úseku diaľnice a ďalší kričiaci „My pojdeme do tankoch a pojdeme a zrovnáme Budapešť.“ a ich audiovizuálne záznamy distribuované masovokomunikačnými prostriedkami vznikli ako „divadlo“ – udalosť určená pre publikum, udalosť, ktorej východiskom a zmyslom je, aby bola zaznamenaná a distribuovaná, aby sa na ňu niekto díval a kohosi ovplyvnila, podobne ako je zmyslom monumentálnej nástennej maľby z bratislavskej železničnej stanice manifestácia a šírenie ideologických východísk a propagandistická snaha o vplyv na publikum – spoločnosť.

Marcel Mališ takéto narábanie najmä s vizuálnou informáciou a jej šírením demaskuje vo svojich maľbách ako „deep fake“, pričom sa na rozdiel od predlôh nesnaží publikum obalamutiť a zavádzať, v jeho prevedení je propagandistický „deep fake“ sarkasticky reflektovaný a odhalený, aby sa ukázal vo svojej falošnosti a defektnosti.

Nejde tu pritom výlučne o konkrétne postavy, výjavy, „divadlá“ a „deep fakes“, ale najmä o našu neschopnosť jasného videnia, rozlišovania a adekvátnej interpretácie informácií a správ, ktoré k nám prichádzajú, čo priebežne potvrdzujú rôzne výskumy a prieskumy čitateľskej gramotnosti, vplyvu dezinformácií alebo viery v konšpirácie či falošné správy. Mnohí z nás skrátka vidia realitu rozostrene, len ako tieň, alebo nám v pohľade bráni nasadená dusivá bariéra.

Tento biľag spoločenskej, kultúrnej a mentálnej negramotnosti, živený naprieč režimami a voľbami, naposledy v septembri tohto roku, zdá sa, stále nie sme ako spoločnosť schopní reflektovať, poučiť sa a pozitívne sa transformovať. Stále sa k nám vracia ako zombie z podzemia, zostupuje zo schodísk minulosti lemovaných olejovými soklami a rovnako ako v minulosti aj dnes číha na naše pošmyknutie a pád.

Ľuboš Lehocký

/

Marcel Mališ (*1978) študoval na VŠVU v Bratislave, kde v roku 2013 absolvoval aj doktorandské štúdium. Pracuje prevažne v médiu maľby, sporadicky aj v iných médiách. Jeho tvorba je zastúpená vo viacerých verejných a súkromných zbierkach a za svoju prácu získal niekoľko umeleckých ocenení. Pôsobí ako pedagóg na Trnavskej univerzite.

/

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.

/


Foto: Jakub Čajko