Náš pedagóg Jakub Tóth je spoluautorom novej stálej expozície v SNM

9. 6. 2021

​Jakub Tóth, náš pedagóg z odboru Grafika vizuálnych komunikácií, je spoluautorom architektúry a dizajnu novej stálej expozície Slovenského národného múzea.


“Pozoruhodná architektúra expozície využila moderné zobrazovacie prvky múzejnej prezentácie. Texty, v niekoľkých úrovniach pre rôzne skupiny návštevníkov (od širokej až po odbornú verejnosť), sú doplnené interaktívnymi vstupmi a predmetmi zo zbierok SNM – Prírodovedného múzea, Archeologického múzea, ako aj dokumentáciou z archeologických výskumov doma i v zahraničí.” Viac v článku na Aktuality.sk

“Základnou koncepciou, z ktorej sme vychádzali, bola Platónová jaskyňa. Teda na celej výstave sa nachádzame akoby v jaskyni a vidíme odraz reálneho sveta. Sú to akési tiene reálneho sveta z pohľadu antropológa alebo vedca, ktorý skúma oblasť antropológie.” Čítajte viac na sme.sk


Foto: Slovenské národné múzeum