Naše študentky a absolventi vystavujú na umeleckom festivale DOM

Blahoželáme našim študentkám a absolventom Emme Arnold, Linde Berkyovej, Kláre Kusej, Chiare Némethovej, Martine Stančovej, Renému Lazovému a Lukášovi Procházkovi, ktorí uspeli v otvorenej výzve oraganizátorov festivalu DOM a boli vybratí ako vystavujúci!


Naše študentky a absolvent René Lazový, ktorého prihlásené dielo však vzniklo ešte na Škole dizajnu, otvoria svoju výstavu 30. mája o 18:00 po boku skúsenejších umelcov, medzi ktorými bude vystavovať aj náš ďalší absolvent Lukáš Procházka.Výstava potrvá do 12.6.2019.

>>> Denník N o výstave

Témou aktuálneho ročníka na ktorú prihlásení autori a autorky reagovali je AUTOCORRECT:

Čo pre nás v súčasnosti znamenajú pojmy korektnosť a slušnosť? Ako môžu v dnešnej spoločnosti tieto základné sociálne elementy upevniť svoje nenahraditeľné miesto? Čo môžeme spraviť, aby naše názory neboli korigované automaticky (autocorrect), ako nám to ponúkajú aplikácie na smartfónoch, tabletoch a počítačoch? Prečo je čoraz problematickejšie vnímanie správ a informácií z masmédií bežným divákom a jeho (ne)schopnosť rozlišovať medzi korektnou informáciou, zavádzaním a podvedomou manipuláciou? DOM 2019 AutoCorrect prostredníctvom výstavy, prednášok, diskusií a sprievodného programu hľadá na tieto otázky odpovede. Zameriava sa na problematiku informovanosti v spoločnosti a na manipulatívne ideologické zásahy do formovania verejnej mienky. DOM 2019 AutoCorrect je cielený najmä na najmladšiu generáciu Za generáciu Y (tzv. Millennials), ktoré si zvykli na diskusiu/dialóg vedený prevažne na sociálnych sieťach a na inteligentné chatboty ponúkajúce nám jednoduché úkony prijatia tzv. „lajkovanej“ pravdy alebo „post-pravdy“. Podujatie DOM 2019 AutoCorrect sa prostredníctvom vizuálneho umenia, prednášok a diskusií snaží zmapovať, pochopiť a vysvetliť podoby manipulácie s informáciami a informačné vojny. Nosnou témou festivalu je preto korektnosť a korektné vzťahy, ktorých absenciu v dnešných dňoch stále pociťujeme.

.
.