Nové kuchynky v škole navrhnuté druhým ročníkom Dizajnu interiéru

​Naše študentky a študenti druhého ročníka Dizajnu interiéru pod vedením Ing. Lenky Kurjanovej v rámci odbornej praxe navrhli a zrealizovali v našich budovách na Ivanskej ceste a Palisadách pre svojich spolužiakov a spolužiačky nové kuchynky.

Ďakujeme!