Návrhy pamätných mincí zo Školy dizajnu ocenené v súťaži NBS

Ocenené boli návrhy od Agáty Klimešovej, Alex Poláčkovej, Juliany Kováčovej a Mykytu Zahynaila.


Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2019 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka.

Do súťaže sme predložili 4 študentské návrhy od Agáty Klimešovej, Alex Poláčkovej, Juliany Kováčovej a Mykytu Zahynaila, ktoré vznikli pod padagogickým vedením Kataríny Galovič Gáspár, pričom Guvernér národnej banky Peter Kažimír ocenil všetky návrhy našich študentiek a študenta!


BLAHOŽELÁME a veríme, že ocenenia budú motivovať našich študentov/-ky k ďalšej umeleckej tvorbe a k ďalším účastiam v súťažiach vyhlásených nie len Národnou bankou Slovenska.

Agata Klimesova
Agata Klimesova
Juliana Kovacova
Juliana Kovacova
Juliana Kovacova
Juliana Kovacova
Alex Polackova
Alex Polackova
Alex Polackova
Alex Polackova