TALENTOVKY 2024 / INFO pre uchádzačky a uchádzačov

PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA MATURITNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025

Do 1. ročníka stredoškolského maturitného štúdia na Škole dizajnu - Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču sa môžu prihlásiť všetci žiaci a žiačky 9. ročníka základnej školy a formou prestupu aj žiaci a žiačky kvarty a vyšších ročníkov osemročných gymnázií a stredných škôl.

TERMÍN NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
do 20.marca 2024

TERMÍNY TALENTOVÝCH SKÚŠOK:
1. TERMÍN: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024
2. TERMÍN: 9. 5. 2024 a 10. 5. 2024

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM A VIAC INFO O TALENTOVKÁCH
>>> PREČO ŠTUDOVAŤ NA ŠKOLE DIZAJNU?
>>> OSOBNÉ KONZULTÁCIE K TALENTOVKÁM